lantbruk

Miljö & Kvalité

Spannex är via våra återförsäljare runt om i Sverige leverantör till lantbruksföretag och fritidslantbruket. Vår miljöpolicy är att bidra till en hållbar miljö och en bra arbetsmiljö. Våra transporter ska påverka miljön i minsta möjliga mån. Vi använder förnybara bränslen (HVO) i våra egna lastbilar. Vi optimerara våra transporter så att de har minsta möjliga miljöpåverkan.  Vi köper bara externa transporter från företag med uttalade miljöambitioner. 

Spannex är certifierad enligt HACCP.   

Spannex leverantörer har i många fall GMP+ certifikat eller godkända enligt EU-förordning som fodertillverkare eller är registrerade på jordbruksverket som fodertillverkare/leverantör.  

GMP + är en ledande global aktör på marknaden för fodersäkerhets certifiering. Ett GMP + certifikat ger en ytterligare kvalitativ garanti för alla företagare som agerar på den internationella fodermarknaden.

Många av Spannex leverantörer är med i Svepretur som ansvarar för insamling av lantbruksplast och ser till att den går till återvinning.

Spannex använder i första hand papperssäckar och i andra hand plastsäckar som förpackningsmaterial. 

Vårt centrallager inspekteras regelbundet för att säkra kraven på hälsa, miljö och att säkerheten uppfylls.

Vi satsar på att digitaliserar vårt flöde av dokument, för att minska miljöpåverkan av transporter. 

Vi satsar på friskvård och förebyggande hälsovård för vår personal. 

 

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen