lantbruk

Om Spannex

Stark partner med lokal förankring
Spannex ägs av Spannexgruppen (ca 18 st),Spannex är idag är en etablerad leverantör
av foderprodukter till lantbruket och fritidsmarknaden. Huvudinriktning är att
vara grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät. Vi
arbetar i en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och
service är nyckelord. Företaget har 5 anställda och en omsättning på ca 90 milj.

Ägare i Spannex

Det ingår både privata företag och kooperativa föreningar verksamma på den
svenska lantbruksmarknaden. Gemensamt för företagen i gruppen är att de är
fristående och har en stark lokal förankring. Spannex samordnar och arbetar
som grossist åt Spannexgruppen - och åt återförsäljare - inom produktområdena,
handelsvaror och foder.

Spannex produktområden
Spannex har ett brett sortiment av framför allt olika foderprodukter, mineralfoder,
mjölknäringar och olika fodertillskott. Spannex samordnar också inköpen av
sockerprodukter, salt och ensileringsprodukter såsom sträckfilm, nät
och ensileringsmedel mm, där varorna i regel levereras direkt till återförsäljaren för
att uppnå maximal effektivitet. Vi har även ett brett sortiment av fritidsfoder, t ex
häst- hund- och kattfoder.

Spannex AB 

Vassbottengatan 16

462 38 Vänersborg

tel 0521-26 20 50

order@spannex.se

företagsinformation-16.pdf

personalpresentation2018.pdf

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen