lantbruk

Om Spannex

Spannex – en stark partner med lokal förankring

Spannex ägs av 18 st privata företag och kooperativa föreningar verksamma på den svenska lantbruksmarknaden. Gemensamt för företagen i gruppen- ofta kallad Spannexgruppen- är att de är fristående och har en stark lokal förankring.

Spannex arbetar som grossist inom produktområdena handelsvaror och foder. Kontor, lager och produktion ligger i Vänersborg. Affärsidén är att vara en kundorienterad grossist med ett väl utbyggt distributions- och återförsäljarnät. Nyckelord är närhet till kunden, effektivitet och service. Företaget har 5 anställda och en omsättning på ca 90 milj.

Spannex produktområden

Spannex har ett brett sortiment av framför allt olika foderprodukter, mineralfoder,
mjölknäringar och olika fodertillskott. Spannex samordnar också inköpen av
sockerprodukter, salt och ensileringsprodukter såsom sträckfilm, nät
och ensileringsmedel mm, där varorna i regel levereras direkt till återförsäljaren för
att uppnå maximal effektivitet. Vi har även ett brett sortiment av fritidsfoder, t ex
häst- hund- och kattfoder.

Spannex AB 

Vassbottengatan 16

462 38 Vänersborg

tel 0521-26 20 50

order@spannex.se

personalpresentation.pdf

företagsinformation-16.pdf

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen