lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kobra Rax muspasta 20 gr x 10 st

Kobra Rax muspasta 20 st x 10 gram i hink. (200 gr)

Ta bort plasten och placera 1-2 påsar Kobra Rax muspasta i betesstationen. Kobra Rax muspasta får INTE läggas fritt på golv etc. så att andra djur än de tilltänkta kommer åt betet.

 

 

 

 

 

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen