lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kobra Rax muskorn 20 st x 10 gr

Kobra Rax muskorn 20 st x 10 gram i hink. (200 gr)

Skär upp och häll ut 1-2 påsar Kobra Rax muskorn i betesstationen. Kobra Rax muskorn får INTE läggas fritt på golv etc. så att andra djur än de tilltänkta kommer åt betet.

 

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen