lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

HelmGräs

ÄR GODKÄND TILL ATT ANVÄNDAS I KRAV ELLER EKOLOGISK PRODUKTION.

HelmGräs

Ett tillsatsmedel som innehåller myrsyra och propionsyra samt natriumformiat, vilket är myrsyrans salt. Passar främst i vanliga slåttervallars grödor såsom klöver, gräs samt klövergräs. Dosering mellan 4 till 6 lit/ ton grönmassa

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen