lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

HelmMajs

HelmMajs

Ett tillsatsmedel som innehåller myrsyra och propionsyra samt natriumformiat. Andelen propionsyra är högre än HelmGräs för att vara ännu mera effektiv, främst mot jäst och mögelsvampar. Majs och helsädesensilering är främsta användningsområdena där värmebildning kan utgöra risk. Dosering mellan 4 till 6 lit/ ton grönmassa.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen