lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kofasil LP

Ett ensileringsmedel med säker effekt på Klostridier & Listeria. Anpassat för gräs, klöver & helsädesensilage.

Med KOFASIL LP kan man säkerställa en god ensilagekvalitet, även vid de tillfällen då det är svårt att få en tillräcklig förtorkning av grönmassan. Skördetidpunkten är viktig för att få det näringsinnehåll man eftersträvar, men tyvärr sammanfaller dett a inte alltid med optimalt väder.

När man använder syror som ensileringsmedel ökas pressvattenavgången i grönmassan, eftersom syror gör att cellerna kollappsar och vätskan i cellerna frigörs. Med KOFASIL LP slipper man denna effekt och får på så vis mindre förluster vid ensilering av våtare grönmassa.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen