lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kofasil Ultra K

Ett högkoncentrerat ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädesensilage. Effektivt mot klostridier, listeria, jäst och mögel.

KOFASIL ULTRA K är ett högkoncentrerat ensileringsmedel med mycket bra effekt, även vid ensilering av grönmassa med höga ts-halter. KOFASIL ULTRA K har en sammansättning som gör att preparatet fungerar mycket bra vid både höga och låga ts-halter. KOFASIL ULTRA K har en dokumenterad effekt mot klostridier, listeria och koliforma bakterier samt mot jäst och mögelsvampar. Således fungerar produkten vid ensilering i alla förekommande system.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen