lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kofasil Majs

Ett ensileringsmedel som ger ett mycket lagringsstabilt ensilage.

När luftens syre får kontakt med ensilaget försämras kvaliteten snabbt. Jäst och mögelsvampar växer till i ensilaget och förbrukar mycket näring och kan dessutom bilda mykotoxiner. Den snabbt ökande mikrobiella aktiviteten ger också en kraftig värmebildning i ensilaget.

Mest utsatt för mögel och svamptillväxt är majsensilage med höga energi och ts-halter. Men även gräsensilage med höga ts och sockerhalter och torrt helsädesensilage kan behöva tillsatser i form av svamp och mögelhämmare.

KOFASIL MAJS N innehåller natriumbensoat och kaliumsorbat som båda är mycket effektiva mot jäst och mögel. Ämnena används även som konserveringsmedel inom bageriindustrin.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen