lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

Kofasil Duo

ÄR GODKÄND FÖR ATT ANVÄNDAS I KRAV ELLER EKOLOGISK PRODUKTION.

Biologiskt ensileringsmedel för förbätt rad mjölksyrajäsning,

och ett värmestabilt ensilage.

Användningen av mjölksyrabildande (homofermentati va) bakteriepreparat

för att förbätt ra ensileringsprocessen är en väl beprövad

metod världen över. Med en tillsats av levande mjölksyrabakterier

påskyndas ensileingsprocessen, då de mjölksyrabildande bakterierna

snabbt sänker ph i grönmassan, och på så sätt slår ut de skadliga

bakterierna som till exempel clostridiebakterier och enterobakter.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen