lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

GrasAAT SP

GrasAAT SP är ett myrsyrabaserat ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädesensilage. GrasAAT SP består av Myrsyra, Myrsyrasalter, Propionsyra och Natriumbensoat. Myrsyran i GrasAAT ger en omedelbar pH-sänkning i grönmassan, dett a förhindrar tillväxt av Klostridier och andra oönskade mikroorganismer. GrasAAT SP har det högsta innehållet av myrsyra på den svenska marknaden.

Kombinationen av propionsyra och natriumbensoat ger en bättre effekt på jäst och mögel än enbart propionsyra. Enligt jämförande försök på SLU i Skara har GrasAAT SP en mycket god effekt på ensileringsförloppet, och ger ett lagringsstabilt ensilage.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen