lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

GrasAAT SX

ÄR GODKÄND ATT ANVÄNDA I KRAV ELLER EKOLOGISK PRODUKTION. 

 

GrasAAT SX är ett myrsyrabaserat ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädesensilage. GrasAAT SX består av Myrsyra, Myrsyrasalter, Propionsyra och Sorbinsyra. Myrsyran i GrasAAT ger en omedelbar pHsänkning i grönmassan, detta förhindrar tillväxt av klostridier och andra oönskade mikroorganismer. GrasAAT SX är det syrabaserade ensileringsmedel som har det högsta innehållet av ingredienser som motverkar jäst och mögel.

Kombinationen av propionsyra och sorbinsyra ger en bättre effekt på jäst och mögel än när man använder enbart propionsyra. Enligt jämförande försök på SLU i Skara har GrasAAT SX en mycket god effekt på ensileringsförloppet och hämmar eff ektivt bildandet av etanol. Höga etanolhalter är ofta orsaken till smakfel på mjölk och etanolbildning i ensilaget ger även stora näringsförluster. Resultatet av en ensilering med GrasAAT blir ett lagringsstabilt ensilage med hög hygienisk kvalitet.

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen