lantbruk

Produkter

Tillbaka till produktregistret

GrasAAT SP-e

GODKÄNT ATT ANVÄNDAS I KRAV & EKOLOGISK PRODUKTION 

GrasAAT SP-e är ett myrsyrabaserat ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädesensilage. GrasAAT SP-e består av Myrsyra, Myrsyrasalter och Propionsyra. Myrsyran i GrasAAT ger en omedelbar pHsänkning i grönmassan, dett a förhindrar ti llväxt av klostridier och andra oönskade mikroorganismer. GrasAAT SP-e har det högsta innehållet av myrsyra på den svenska marknaden.

Propionsyra hämmar effektivt svampar och mögel i grönmassan och
bidrar på så sätt till ett mer värmestabilt ensilage och till ett bättre näringsutbyte.

 

 

Varumärken i Spannexgruppen

Varumärken i Spannexgruppen