Foderurea 1000 SS

Foderurea är en koncentrerad kvävekälla till nöt

Prisuppgift är inte tillgänglig.  • Artnr: 50366
  • Ej i lager
  • Vikt, kg: 1
  • Enhet: kg

Beskrivning av artikel

Urea är en kvävekälla för idisslare som genom våmmens mikrober kan omvandla urean till protein. Genom att tillsätta urea till foderstater med lågt innehåll av vomnedbrytbart protein kan man utnyttja mikrobernas förmåga att omvandla ickeproteinkväve till protein.

OBS! Endast till djur äldre än 6 månader. Långsam tillvänjning är viktigt samt måste göras om på nytt efter tre dagars uppehåll.  

Urea passar bra till sockerrika foderstater med hög andel majs och/eller foderbladningar där proteininnehållet är lågt. Urea lämpar sig endast till foderblandiningar (bland- och fullfoder) och det är viktigt att foderblandingen är homogen med urean jämnt fördelad i mixen. Urea tillverkas från ammoniak och koldioxid. Den är vit i färgen och levereras i granuler på 1-3 mm. Urea är fuktkänsligt och måste skyddas från fukt. När urea löses i vatten sker en långsam sönderdelning till ammoniak och koldioxid.

Rekommenderad dosering är max 0,15 gr/ kg kroppsvikt och dag samt max 1% av den dagliga foderstaten. Optimera genom din foderrådgivare.

Hel pall 1 säck = 1000 kg

Bifogade filer