Miljö och kvalitet

Våra transporter ska påverka miljön i minsta möjliga mån.  Åkeriet vi anlitar använder förnybara bränslen (HVO). Vi optimerar våra transporter så att de har minsta möjliga miljöpåverkan. Vi köper bara externa transporter från företag med uttalade miljöambitioner. 

Spannex leverantörer har i många fall GMP+ certifikat eller är godkända enligt EU-förordning som fodertillverkare eller är registrerade på jordbruksverket som fodertillverkare/leverantör. Teknosan som tillverkar våra egna varumärken är certifierade enligt FAMI-QS.

GMP + och FAMI-QS är ledande globala aktörer på marknaden för fodersäkerhets certifiering. Ett GMP + eller FAMI-QS certifikat ger en ytterligare kvalitativ garanti för alla företagare som agerar på den internationella fodermarknaden.

Många av Spannex leverantörer är med i Svepretur som ansvarar för insamling av lantbruksplast och ser till att den går till återvinning.

Spannex använder i första hand papperssäckar och i andra hand plastsäckar som förpackningsmaterial. 

Vårt centrallager inspekteras regelbundet för att säkra att kraven på hälsa, miljö och säkerhet uppfylls.

Vi har digitaliserat vår dokumenthantering, för att minimera vår miljöpåverkan. 

Vi satsar på friskvård och förebyggande hälsovård för vår personal.

Kvalitetsloggor
Tillagd i varukorgen